arhiva baner 728x90

kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

Friday, 31 October 2014 22:09

Svi sveti – Svi smo pozvani biti sveti

Autor: LJ::portal | fra Petar Ljubičić Autor: LJ::portal | fra Petar Ljubičić

Blagdan Svih svetih je svetkovina cijeloga naroda Božjeg, svetkovina svih onih koji su kršteni i koji pripadaju Božjoj obitelji, a ne samo onih koji su već na nebu.

Među svetima velik je broj i iz našega naroda. I djece i mladeži, otaca i majki. Neki su u nebo stigli u nevinosti, bez grijeha. Nisu nikada izgubili milost Božju i Božje prijateljstvo. Npr. Sv. Ivan Krstitelj, Sveti Josip, Sveti Alojzije Gonzaga, Sv. Bonaventura, Sv. Toma Akvinski, Sveta Terezija od maloga Isusa.
Među svetima velik je broj i onih koji su živjeli u grijehu, pa se obratili iskreno i potpuno, te pokoru činili nakon obraćenja. Tako Marija iz Magdale, Savao Taržanin, Augustin, Marga-reta Kortonska i mnoštvo drugih. (Jeronim i desni razbojnik).

O svecima se danas manje govori nego prije. Kao da ih želimo posve zaboraviti. Ipak, sveci su nam primjeri, živi uzori koji nam pokazuju, da i ljudi mogu ići putem kojim je Krist prije prošao. Svjedoče nam, da svatko može postići savršenstvo, ako se odvaži i sav svoj život založi za Krista.

 

Kad govorimo o svecima, moramo izbjeći glavnu opasnost: da ih ne precjenimo! Sveci su prije svega tajna Božjega zahvata. Zasluga je njihova u odzivu. Sveci su se otvorili i uzvratili vjernošću i ljubavlju.
Sveci su nosioci blagoslova svijetu i svijet obraćaju Bogu. Oni su ljubili Boga svim srcem i svom snagom svojom. A jer su ljubili Boga ljubili su i ljude, kao sami sebe. Bili su skromni ljudi.
Potpunim pouzdanjem predali su se Božjim obećanjima. Svojim potpunim predanjem i odvažnošću dokazali su da je moguće živjeti evanđelje i život temeljiti na Bogu.

Sveci su ljudi koji su nikli u našoj povijesti uvjetovani svom našom ljudskošću, pa tako i grijehom. Ali to su ljudi i žene koji su imali posvemašnje povjerenje u Boga koji je Ljubav i Život te mu se posve stavili na raspolaganje i nastojali se otvoriti braći ljudima onom dob-rotom kojom su se obogaćivali svojom vjernošću Ocu Života.

Oni su stalno bili u službi čovjeku i njegovu spasenju. Iako su stalno u vezi s Bogom, po-vezani su s nama. Prilike u kojima su živjeli, ljudi s kojima su se susretali, događaji koje su proživljavali bili su za njih prigoda susreta Boga koa onoga koji iznenađuje, očekuje, poziva i traži odgovor.

Oni nisu tražili svoju volju, nego volju Očevu: osluškivali su bilo trenutka i nastojali prenijeti spasenje, Život i Ljubav u vrijeme i sredinu u kojoj su sami živjeli. Oni nam mogu biti uzor u svojoj posvemašnjoj vjeri, napuštanju onoga što je bilo ustaljeno i u otvarnju onome što je novo, izazovno i zahtjevno. Stoga nemamo istih svetaca. Oni su zato neponovljivi, ali su nama poziv na velikodušnost i otvorenost Bogu života.

Kršćanski sveci su u tome imali uzor u Kristu koji je "Svetac Božji". Oni su usvajali Kristov Duh i njegov stav prema životu.
Potrebno bi bilo otkriti u životima svetaca ovu naročitu vjernost Duhu Kristovu, uvjetovanu vremenom i prilikama u kojima su živjeli.

Sveci su za ljudsku povijest svjetlo koje probija maglu sebičnosti i zla i ujedno svjedočan-stvo Božjega neprestanog djelovanja u vremenu i prostoru. Oni su odraz i nazočnost sa-moga Boga u vremenu i prostoru.

Kao što je Bog u punini jednom zauvijek ušao u našu ljudsku povijest u Kristu, tako on želi ulaziti u ljudsku povijest preko ljudi koji primaju Duha Isusa Krista.
Krist bi trebao biti punina svega. Upravo se ta punina Krista najbolje očitovala preko sve-taca. Tako je teško zamisliti našu ljudsku povijest bez jednoga Benedikta ili Franje Asiš-koga ili Dominika.
Sveci vode povijest budućnosti Bogu. Bez njih je povijest nemoguće shvatiti u razvoju, u napredovanju konačnom dovršenju.

U tome svjetlu trebalo bi promatrati i zagovorništvo svetaca. Oni su nama pomoć u prvom redu svojim životom. Sveci svojim životom ljubavi i svojom spoznajom i danas djeluju. Ne djeluju preko svojih djela, nego djeluju kao osobe koje žive u Duhu Božjem i koje djeluju iz ljubavi koja je vječna i stvaralačka. Njihovo zagovorništvo je i danas na djelu. Mi mu se otvaramo molitvom prošnje i spremnošću obraćenja.

S njima smo povezani i doći u vezu s njima osobno, pustiti da nas odraz Boga preko njih danas zahvati i da u današnjoj povijesti u u našem osobnom životu preko njih Bog bude prisutniji – znači iskreno se moliti svecima.
Stoga štovati svece najprije znači zahvaljivati Bogu životvorcu na tom životnom zagovor-ništvu svetaca. Svakako, najveća naša zahvalnost uvijek mora biti zahvalnost na Kristu Posredniku i Zagovorniku.

Dok slavimo blagdan Svih Svetih, mi postajemo svjesni da smo i mi određeni na nebo. Apostol Ivan kaže: "Sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Ali znamo: kad se očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakvoga kakav jest!" (Iv 3,2). Božja nas milost čini djecom Božjom i predmetom njegove ljubavi, a to je "vječni život" i dar Kristov otkupljenima.

Blagdan Svih Svetih poziva nas sve na svetost. Što je zapravo svetost?
Svetost je plod dobrohotnoga i posve slobodnoga Božjega odabiranja. Ona svoj vrhunac postiže u Kristu koji cijelom svijetu želi dati novoga Duha. Svetima mogu postati samo oni koji imaju otvoreno srce, željno da odgovori Božjemu pozivu i da prihvati silu Duha što ga Krist daje.

Svetost je u prvom redu nazočnost Božjega Duha u nama. Ona postaje vidljiva preko naših životnih postupaka. Nju zapažamo u brizi oca za svoju obitelj, u nježnosti majke, u zalaganju radnika.
Svetost je samo jedna: Duh Božji koji u nama djeluje, ali se ona očituje u mnogovrsnosti naših životnih postupaka. Kao što struja dolazi iz jedne centrale a služi za različite potrebe, tako isto i svetost dolazi od jednoga izvora – Oca preko Krista, a nama se dariva u Duhu.

Stoga, svetost je rascvat ljudske naravi i najveći domet čovječnosti. Ispravna svetost zah-vaća naš ljudski svakodnevni život te ga preobražava snagom sile Božjega Duha, Duha dobrote i plemenitosti.
Svetost je uvijek plod slobodnoga otvaranja neizrecovoj Božjoj ljubavi koja je uvijek na djelu i koja uvijek čovjeka izaziva na odgovor života.

 

Sveci nam danas poručuju da je svetost moguća: svakoj dobi u svim staležima, u svim sredinama. Ona nije teška uz pomoć Božje milosti. Tu je pravo značenje današnje svet-kovine: štovanje svetaca.
Slavimo svete da bismo istaknuli našu obvezu da slijedimo njihove stope, nasljedujemo krjeposti i molimo njihov zagovor.

 

Sveci će nam pokazati jedini put da stignemo onamo gdje su oni stigli. Taj put je označio Krist i njegovi pravi sljedbenici: put blaženstva.
- To je put nutarnjega siromaštva, poniznosti. Bog nam je apsolutno potreban.
- To je put trpljenja, podnošenja naše bijede i njezinih posljedica te to učiniti sredstvom otkupljenja sebi i drugima.
- To je put blagosti, odbacivanja nasilja, osvete, mržnje da bismo učinili svoj život trajnom službom ljubavi za druge.
- To je put pravednosti, odbijanja prevara, uopće grijeha.
- To je put milosrđa, oproštenja i sveopće ljubavi.
- To je put čistoće srca i tijela.  
- To je put mira, stalno i čvrsto odbijanje rata.
- To je put progona i uvreda. Tim putem je hodio Krist. To je put, koji preko križa vodi k slavi.

Jesmo li kadri poduzeti taj put? Braća nas s neba gledaju, potiču i pomažu.
Blaženstva nisu neki zakon već evanđelje milosti. Ona promatraju čovjeka koji ništa nema čemu bi se nadao na ovom svijetu i koji sve traži od Boga. To su ljudi kojih je život sličan onakvoj podložnosti i onakvoj službi u ljubavi kakvu je sam Isus usvojio na svome krštenju  

Biti istinski siromašan u duhu, biti blag, biti gladan i žedan pravde, biti milosrdan, posjedo-vati čistoću srca, zalagati se za mir i podnositi progonstvo zbog pravednosti, znači biti blažen.
Krist je bio prvi istinski siromah....
Što ćemo naučiti od svetaca Božjih? Trudimo se i mi doći u nebo. Radimo na tome u svom životu, činimo pokoru kako bi sigurno stigli u nebo. Biti u raju, zato smo i stvoreni.

 

Sv. Terezija od Djeteta Isusa pomogla je ranjenom vojniku

 

"Ako bi se u duši kojega od vas možda porodila sumnja: 'Žive li naši mrtvi zaista?', onda neka pita onoga Francuza koji još i danas živi u Parizu, u čijem salonu još i danas u svako doba cvatu svježe ruže pred kipom sv. Terezije od Maloga Isusa.
Ovaj je čovjek bio teško ranjen u svjetskom ratu. Ležao je teško bolestan u bolnici neke engleske luke. Bilo je vrlo sumnjivo hoće li ostati na životu. Dobio je kuglu baš ispod srca. Već su ga tri puta stavljali na operacijski stol. Vojni liječnik, koji je pokušavao operirati ga, bacio bi nož za seciranje od sebe u posljednjem trenutku svaki put. I gle, za nekoliko dana kugla je sama od sebe na tajanstven način, bez ikakve operacije i liječničke intervencije, izašla na drugome mjestu.
- Gospodine doktore – zapitao je kasnije taj vojnik – zašto ste tri puta odložili nož i napustili moju tešku operaciju?
- Jer sam svaki put vidio mladu djevojku koja mi je suzdržavala ruku.
 - Mlada djevojka? Biste li ju mogli prepoznati kada bih Vam pokazao njezinu fotografiju?
- Da, sigurno!
I izvuče mladi ratnik sliku sv. Terezije (+1897. godine).
- Je li to bila ona?
- Jest, to je bila ona!
I od onoga vremena cvatu ruže u salonu ovoga čovjeka čiji je zemaljski život spašen po onoj koja sretno uživa vječni život.“ (Toth)

 

Čudesno obraćenje Margarete Kortonske

 

U životopisu svete Margarete Kortonske (+ 1297.) čitamo kako je provodila mladost u gri-jesima. Kad se obratila, živjela je tako krjeposno i ponizno da je postala svetica. Što je Margaretu dovelo do obraćenja? Strah od pakla i paklenih muka.
Jednoga dana ugovorila je sa svojim ljubavnikom sastanak u jednoj šumici, gdje ih nitko neće vidjeti. Kad je navečer u određeno vrijeme došla tamo, nije dočekala svoga mladića. On nije došao. Jedanaest godina s njim je grješno živjela.
Nešto joj nije dalo mira. Sutradan je ponovno otišla na ono mjesto. Povela je i svoga psa. Bila je iznenađena kad je pas nešto primijetio i počeo kopati. Ostala je skamenjena kad je vidjela mrtvoga mladića u jednoj jami...
Zorno je čula jedan glas u duši: "Margareto, Margareto, gdje bi ti sada bila da si zaje-dno s njim ubijena??? Na dnu pakla...!"

Taj joj glas i pomisao na to nisu dali mira. Ona se od svega srca pokaje, u skrušenoj ispo-vijedi preda Bogu sav svoj grješni život i zatraži od Boga oproštenje. Od toga dana krenula je posve drugim putem i, malo-pomalo, boreći se svakodnevno i pobjeđujući zle nagone i grješne navike u sebi, postade velika pokornica, velika svetica, koju danas štujemo na našim oltarima. Ona nam je zagovornica u nebu.

Svi smo pozvani slušati glas vječnosti, poruku Evanđelja Kristova. Ako tu riječ uzmemo ozbiljno i u životu prakticiramo, sigurno nećemo požaliti ni u vremenu ni u vječnosti što smo živjeli, radili i umirali kako nas je Gospodin naučio.

 


01.11. Svi sveti

 

Milost našega Gospodina Isusa Krista, koji nas je pozvao u zajedništvo Svetaca, ljubav Boga Oca i zajedniš-tvo Duha Svetoga neka bude sa svima vama!
Blagdanom Svih svetih iskazujemo radosnu zahvalu Bogu za sve one koji su ovdje na zemlji osluškujući njegovu riječ donosili plodove spasenja. Pri kršćani su se nazivali sve-tima.
U njihovu životu prepoznajemo djelovanje živoga Boga, koji u svojoj neizmjernoj ljubavi želi da svi ljudi dođu do spoznanja Istine.
Njihov primjer poziva nas na nasljedovanje, poziva nas da i mi osluškujući Božji govor do-puštamo njegovu Duhu da nas sve više suobličava slici njegova Sina Isusa Krista.
U tome nam svoju pomoć daju i svi sveti s kojima smo povezani u jednom Duhu.
Sveta misa je izvor i vrhunac svega našeg vjerničkog života. Ovo je sakrament bez kojega nema života. Toga su bili svjesni i današnji slavljenici, svi sveci i svetice Božje.
Ovom euharistijskom žrtvom želimo Bogu zahvaliti za dar njihova života, za primjere koje su nam ostavili kako bi i mi mogli ostvariti svetost već ovdje na zemlji.
Gospodine Isuse Kriste,
- Ti si nas otkupio svojom dragocjenom krvlju. Gospodine, smiluj se.
- Ti nas pozivaš da se ubrojimo među tvoje odabrane i svete. Kriste, smiluj se.
- Ti ćeš doći kao sudac. Budi nam milosrdan. Gospodine, smiluj se.

 

Zborna - Svemogući vječni Bože, danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. Moli-mo te: što je više zagovornika, udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa. Po Gospodinu našem ...

Uvod u čitanja – Svi Sveti su blagdan Božjega naroda, koji je Bog odabrao. U Viđenju Ivan promatra okupljeni narod Božjih izabranika. Nakon iskušenja dolazi proslava i pobjeda s Kristom.
- Biti svet znači isto što i biti s Bogom. Više smo sveti što je u nama više njegove ljubavi. Po tome nas Otac prepoznaje kao svoju djecu u jedinome Sinu.
- Kraljevstvo Božje otvoreno je svima. Isus navješćuje blaženstva kao jedini put kojim se ostvaruje svetost na zemlji i tako postiže vječna radost i punina života.
Otpust – Dok slavimo mnoštvo svetih koji se u nebu bez prestanka raduju, znamo da je i nama ići putem koji su oni prolazili. Neka nas Gospodin nadahnjuje svojim Duhom da mo-žemo svakodnevno rasti na putu svetosti te tako biti svjedoci njegova kraljevstva.

 

Sveci su ljubili Boga svim svojim srcem i svom snagom svojom. A jer su ljubili Boga, ljubili su i ljude kao sami sebe. Oni su nam primjer, putokaz i pomoćnici na putu u vječnu radost.

Molitva vjernika – Svi sveti

Ocu nebeskom izvoru života i svetosti, upravimo molitvu da i nas svojim Duhom pomogne na putu svetosti prema nebeskoj domovini:

• Za Crkvu predvođenu papom i biskupima: da životom svjedoče blaženstva koja Isus propovijeda, molimo te.

• Za sve vjernike rasute diljem svijeta: da svoju pripadnost Kristu očituju svetim životom, molimo te.

• Ti u svetima očituješ nazočnost svoju, lice svoje i riječ svoju; daj vjernicima da štujući svece osjećaju se sve bliže tebi, molimo te.

• Za patnike, zaboravljene i ostavljene: da ne malakšu na svome teškom putu kojim ostvaruju svetost, molimo te.

•  Za naše obitelji u domovini i inozemstvu: da im tvoja ljubav i vjernost bude jamstvo sloge, uzajamnje iskrenosti i poštovanja, molimo te.

• Obdari svu Crkvu krotkima, gladnima i žednima pravednosti i milosrdnima, koji će svijetu pokazati tvoju dobrotu, molimo te.

• Za mladež i djecu koja se spremaju za život: da budu istinski svjedoci tvojega kraljevstva pravde, ljubavi i mira, molimo te.

• Za nas koje si sabrao na ovo euharistijsko slavlje: da spremno prihvatimo svoj križ i ra-dosno živimo evanđeoska blaženstva, molimo te.  

• Daruj nam čisto i ponizno srce da postanemo tvoji prijatelji i da te poput svih svetih mo-žemo svkoga dana nasljedovati, molimo te.

• Za naše pokojne: da ih poput svih svetih uvedeš u svoje kraljevstvo mira i ljubavi na nebesima, gdje se i mi nadamo jednom doći, molimo te.

Oče nebeski, preporučujemo se tvojoj neizmjernoj ljubavi i uzdamo se u tvoje milosrđe. Jačaj nas u našim slabostima da svetost počnemo živjeti već ovdje na zemlji. Po Gospodinu našem...

Read 1511 times
Pročitajte još na Ljubuškom portalu:


vtc nov 16 12 16

ding inzenjering