kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

Nedjelja, 22 Siječanj 2017 10:42

Raj je blizu: Obraćajmo se vjerujući Spasitelju Isusu Kristu

Autor: Ljubuški portal | Fra Petar Ljubičić Autor: Ljubuški portal | Fra Petar Ljubičić FOTO: Denis Luburić | Foto klub Fokus Ljubuški

Božanski Spasitelj Isus počima javno djelovati u Galileji. Propovijeda Božju riječ, liječi svaku bolest i nemoć u narodu, izgoni zloduhe iz opsjednutih, čak uskrisava mrtve. Pobožni narod je oduševljen i traži i slijedi Isusa.


Evanđelist Matej sažima radosnu vijest spasenja u nekoliko rečenica: "Obratite se, jer je blizu kraljevstvo nebesko!“ (Mt 4, 17).


To su posljednje riječi koje izgovorio Ivan Krstitelj, a Isus ih preuzima kao svoje. Ivan Krstitelj je u zatvoru i Isus zauzima njegovo mjesto.
Poruka Isusova je jednostavna i jasna, upućena svima: Svatko bi trebao povesti računa o sebi, upoznati svoj grijeh, pokajati se za njega i tako promijeniti svoj život, jer je kraljevstvo Božje blizu.

Obratite se! Što Isus želi meni i vama reći ovim riječima? Što zapravo traži od nas u ovom vremenu u kojem ima dosta problema i muka, ali i u vremenu u kojem mnogi misle da se svi naši problemi mogu riješiti razumski i znanstveno. Tako misle manje-više na svim učilištima i školama u svijetu. Isto tako misle da će stvoriti novi svijet u kojem će sve biti racionalizirano i kompjuterizirano.

Što je znao o svemu tome Isus u svome vremenu (prije 2000 god.) u onoj maloj pokrajini koja se zvala Galileja i to poganska?  Nije stoga čudno što se mnogi smiju nama njegovim sljedbenicima govoreći da smo zaostali, zaslijepljeni, nazadni, besplodni, pa čak i štetni za ovaj svijet.
Pa ipak, što više nauka napreduje i što nas više tehnologija zadivljuje svojim izvanrednim dostignućima, sve više nam se čini, da nešto fali, manjka, nedostaje. Sav taj razvitak ne čini nam se samo kao blagoslov, već kao prokletstvo.
Jasno nam je kao da je nešto izgubljeno: pravo usmjerenje, pravo značenje svega, princip koji je u temelju svega. U tom smislu Isusova poruka ima vrijedost i danas i to veliku vrije-dnost.   

Isus na početku poziva na obraćenje, a poslije će pokazati što želimo. Pokazat će da je moguće živjeti obnovljenim srcem, ljubavlju koja se dariva, koja želi svakom dobro. Poka-zat
će kako je njegova ljubav u stanju ozdravljati i obnavljati, oslobađati i hrabriti i ispunjati srca radošću i srećom Pokazat će kako se moraju iskoristiti darovi koje nam je Bog darovao, uključujući i nauku i tehnologiju, na korist svima.
Pokazat će, zapravo stalno pokazuje, kako može slomiti okove grijeha i napasti, neznanja i ludosti, sebičnosti i kratkovidnosti. Pokazat će nam kako se ljudska volja može promijeniti snagom Božjom. To je mogućnost – obraćenje i pomirenje – što je radosna vijest za čitavo čovječanstvo. To je početak potpune obnove, početak kraljestva Božjega u ovoj suznoj dolini. To je ono za čim čezne naše srce.

Možemo mirne duše reći: Kucnuo je veliki milosni trenutak naše povijesti: Bogočovjek Isus Krist dolazi ostvarivati Božji plan: stvara novi, Božji svijet, novoga, boljeg Božjeg čovjeka.

Evanđelist je zapisao samo tih nekoliko riječi iz Isusova nastupnog govora, ali tu je sadr-žano sve što će on propovijedati tri iduće godine; novo doba je tu: kraljevstvo nebesko, novo uređenje svijeta; novo doba - kraljevstvo nebesko - traži nove ljude.

Isus nam kratko i jasno govori o tom što je najbitnije u našem životu, o tome kako ćemo ži-vjeti i u raj - kraljevstvo Božje stići. Isus nam otkriva put Božjega spasenja. Isus je sam vjesnik i nositelj spasenja. S njegovim je dolaskom nastupila punina vremena i samo spa-senje...

Zato Isus nudi: "Blizu je kraljevstvo Božje!" Pod tim Isus misli na pravednost, nepomućeni mir, istinsku radost u srcu, duševno zadovoljstvo, neopisivu sreću, ljubav i milost; zapravo na sve ono za čim ljudsko srce čezne...

"Kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se može vidjeti... kral¬jevstvo je Božje među vama." - reći će Isus Židovima. Danas bi isto ponovio nama. Gospodin je među nama, u nama - u srcu čovjeka sa svojom milosti i ljubavi: Njegovo je carstvo tu.

Treba još dodati: Božje kraljevstvo "pravednosti, mira i radosti po Duhu Svetomu" mora izgraditi svatko u vlastitom srcu. Svima bi nam trebalo biti jasno: Ako se želi mijenjati svijet, treba početi od srca čovjekova: kakvo nam je srce, takav nam je svijet - Božji ili vražji.

Ako Bog bude u srcu ljudi, svijet će biti Božje kraljevstvo: zajednica pravde i ljubavi, brat-stva i jedinstva; sva srca kucat će Bogom i pravednošću njegovom...

Da bismo došli u njegovo kraljevstvo, Isusov je zahtjev: "Obratite se!" Što to znači za nas?
- Obratiti se znači mijenjati se... preurediti svoj život po Božjem nacrtu, prihvatiti Božji plan i njega ostvarivati.  
Obratiti se, mijenjati se u najdubljem smislu riječi znači promijeniti svoj dosadašnji način života i živjeti novim životom. Živjeti onako kako je Isus živio. Tko god u životu istinski sus-retne Isusa, trebao bi se obratiti, tj. Promijeniti i čeznuti da to iskustvo susreta s Isusom prenese drugome kao spasenje. To bi bilo darivanje Kraljevstva Božjega bratu ili sestri. To Gospodin nagrađuje velikom radošću i mirom u srcu.

To znači ostaviti svaki grijeh, zlo, odreći se svega što nas udaljuje od Boga: ludih, grješnih želja, misli, strasti, planova i nastranosti i nanovo se vratiti Bogu... Dakle mijenjati svoj mentalitet i odricati se svoga prijašnjega grješnog života.

Obratiti se znači promijeniti svoj pogled na svijet koji nas okružuje, znači promijeniti svoje razmišljanje, svoje prosudbe o svemu što se događa i o samome sebi… Obratiti se znači upraviti svoj pogled na svu stvarnost kroz svjetlo što ga imamo od Boga. Upraviti svoj pogled na Boga kako bismo upoznali pravu vrijednost stvari i svijeta.
Kraljevstvo Božje je prisutnost Božja u svemu što se događa. Bog ima vlast i moć nad svime. Bog je sama ljubav i očekuje da nam On bude najvažniji u životu kako bismo iskusili Njegovu ljubav vršeći njegovu volju.

"Cilj moga života je san koji je Bog imao nad mojom koli¬jevkom" (G. Dutil). Naša je česta nesreća i nevolja što mi ne ostvarujemo taj Božji "san", njegov plan; slijed¬imo svoje nera-zumne sne - planove koji vode nikamo: daleko mimo Boga i vlastite sreće...

Ova Kristova poruka je hitna: treba je prihva¬titi i žurno širiti, jer Kraljevstvo, koje je Krist došao osnovati, ponuđeno je svim ljudima i sad je već blizu. Ono je tu, na dohvat ruke... To potvrđuje Isusovo propovijedanje koje je posve usredotočeno na obraćenje, na spašavanje.
To potvr¬đuju čudesa koja on čini, jer je "liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu."
Liječenje tijela je "znak" onoga dubljeg ozdravljenja koje želi donijeti dušama.

To potvrđuje izbor i poziv prvih učenika koje Isus uzima kao suradnike u svom djelu spašavanja.
Među njima Matej navodi imena četvorice Šimuna i Andrije, Jakova i Ivana. To su bila prva obraćenja, prvi primjeri obraćenja. Dvojica među njima već su poznavala učitelja kojega im je pokazao Ivan Krstitelj na obali Jordana. Sad ih Isus izri¬čito poziva i to upravo dok su bili na obali je¬zera spremajući se da zajedno s drugima pođu u ribolov: - "Hajdete za mnom učiniti ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostave mreže i pođu za njim!"

Što je Isus htio s tim reći? Htio je reći da će ih on obratiti i da će im dati novu zadaću, da će oni pridobivati i privoditi ljude k spasenju.
Poći za njim, ići za njim isto je što i obratiti se, obraćati se, a tko se zbil¬ja obrati, taj će poći i ići za Gospodinom, ma koliko ga koštalo. On je spreman ostaviti sve da ne ostavi njega...

Božji poziv ide kroz povijest. Bog ne poziva samo jednom u životu; njegovi se pozivi po-navljaju te postaju sve snažniji i zahtjevniji.
Krist sve poziva i zove: "Dođite i slijedite me!“
Svi kršćani koji su se odazvali Kristovu pozivu jesu Isusovi učenici. Jer Isusa nasljedovati znači kao Isus misliti, kao Isus ljubiti, kao Isus za druge raditi i tako ih privoditi spasenju.

Isus i danas zove ljude u svoju službu. Nemojmo to nikada zaboraviti. Zar nije isto tako moguće da Isus pozove u svoju službu i Tebe...? A ako nekoga zove, onda sam ja poslje-dnji - može netko misliti. Možda su tako i apostoli mislili i govorili!  A ipak je Isus njih poz-vao!

Ovih dana malo razmisli: što ćeš učiniti da jednoga dana Isus i pred Tebe može stati i reći ti: dođi i slijedi me! Učinit ću te ribarom ljudi! Svejedno je, poziva li te za svećenika, redov-nika, mirsionara, redovnicu, bolničarku. Odazovi se i pomaži ljudima! Pomaži u spašavanju. Misli na to.

Svi mi kršćani smo Isusovi učenici. Zato smo svi dužni služiti Isusu i živjeti prema volji nebeskoga Oca.
Samo u neprestanom novom obraćenje k njemu, u vjerovanju u dolazak njegova kraljev-stva, u snazi milosti koja je prisutna u nama, možemo razumjeti djelotvornu snagu Božju i žvijeti prema osobnom Isusovom pozivu, upućenom nama za spasenje.

Današnje je nedjeljno evanđelje takav poziv na spasenje.
Uostalom nikad nismo toliko dobri da ne bismo mogli biti bolji; nikad toliko blizu Bogu - da ne bismo mogli biti bliže...

Kako je sam Isus rekao: "Tražite najprije Kraljevstvo nebesko, sve drugo će vam se nado-dati!" To zajedništvo živi dvije tisuće godina i iz njega se današnjem svijetu naviješta Kris-tova blaga vijest spasenja.

Živimo svaki trenutak života onako kako Bog želi, tj. pretvarajmo svaki trenutak života u trenutak spasenja za sebe i za druge.

Isuse, božanski Spasitelju, hvala Ti što i nas zoveš i tako računaš s nama! Posluži se s nama u širenju svoga kraljevstva pravde, ljubavi, svetosti i mira. Oslobodi nas od svih na-vezanosti i ovisnosti, ozdravi na duši, tijelu i psihi, kako bi bili dostojni i hrabri Tvoji svje-doci. Učini nas, ribarima ljudi!    

Kraljevstvo kraljevim sinovima - Bio jednom jedan kralj i imao tri sina. Kad se približio kraj njegova zemaljskog života, pozove on svoje sinove i reče im:
- Kako sam još samo malo s vama, moram urediti stvar oko nasljedstva. Vi znate da sam svakoga od vas uvijek jednako volio i da ne bih ni jednom dao prvenstvo u baštini, zato odluku o tome tko će vladati poslije mene prepuštam vama samima. Svaki će od vas doni-jeti neki predmet kojim će simbolički naznačiti kako zamišlja svoju buduću vladavinu.
Sutradan su se pred kraljem pojavila sva trojica sinova. Najstariji stupi naprijed i pokaza orlovo pero.
- Želim biti iznad svih i iz visina, poput orla, vladati nad svima kako bi moje kraljevstvo bilo u svakom trenutku sigurno i postojano, obrazloži on svoju zamisao.
Zatim je istupio drugi sin pokazavši jedar pšenični klas.
- Trudit ću se da moji podanici uvijek imaju dovoljno kruha i da neprestano uvećavam nji-hovo blagostanje, reče on.
Na kraju je izašao i najmlađi sin. Pokazao je ocu trolist djeteline i rekao:
- Ja mislim da smo nas trojica braće kao ovaj trolist djeteline. Jednaki smo i svaki od nas ima svoje sposobnosti. Kad bismo zajednički preuzeli vladavinu, ona bi bila najsigurnija i najbogatija, a naš otac najzadovoljniji.

Otac i ostala dvojica braće bili su ugodno iznenađeni mišljenjem najmlađega brata. Dok su uzimali svaki svoj simbol sa stola, njihov otac im reče: "S vama će početi nova vremena za moje kraljevstvo!"

S Isusom je započelo doista nešto novo u našem svijetu; on sam je tu novost nazvao Kra-ljevstvom nebeskim. Učenici koje je pozvao nastavili su ga propovijedati i ostvarivati u zajednici koja se zove Crkva. Ona je trolist - čudesno zajedništvo u kojem je najvažnije Kraljevstvo nebesko.

Svaki od nas je pozvan da svojim sposobnostima bude suradnik u tom kraljevstvu: djeca i odrasli. Kada svijet vidi da živimo po Evanđelju, Isusovoj ljubavi i međusobnom prijateljstvu, oni će reći kao i kralj: "S ovima su započela nova vremena".

Pročitano 1749 putaPročitajte još na Ljubuškom portalu:


Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja:

U komentarima je zabranjeno otvoreno vrijeđanje, bez obzira o kakvom je vrijeđanju riječ i na koga se odnosi. Ukoliko se ne slažete sa člankom ili nečijim mišljenjem slobodno to komentirajte, ali argumentirano i bez uvredljivih izraza.

Prilikom pisanja komentara pridržavajte se osnovnih pravila komuniciranja. Autori komentara prilikom pisanja moraju imati na umu da njihove IP adrese nisu zaštićene ni po kojoj osnovi i u skladu s tim trebaju paziti na sadržaj komentara za koji su sami odgovorni!

Korisničke komentare ljportal.com u bilo kojem trenutku može ukloniti s portala bez prethodne najave.

Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, ljportal.com ni na koji način ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije.

Komentari   

+2 #1 Guest 2017-01-22 11:21
hrvati se izgone i odlaze
bolesniji su i depresivniji
bjeze od svojih vjerskih i politickih lidera
siromasniji su i nemaju posla
vishe imaju drogiranih alkoholicara neozenjenih i neudatih
djeca se kod hrvata neradjaju
hrvatska se raseljava
slavonija prazna
posavina prazna
bosna prazna
dalmatinska zagora prazna
otoci i skoji prazni
hercegovci se sele
ostaju samo stari
i grupa propalih politicara na vlasti njihovih novinara
eto

krist neche dochi
kad se nokom sanja
jer krist nesluzi crkvi pavlasavladjavla
krist je odbacen i osudnjen sa njime svi dobre osobe koje vjeruju u njega
byyyyyyyyyyyyyyyyyy
Citat
+1 #2 Guest 2017-01-22 13:10
vrlo interesantno
krist govori da neche sluziti djavla
neeeeeee
da bash kad mu je rekao
pokazati cu ti i dati sva kraljestva blistati cesh u bogastvu
samo me sluzi

ma nemoj
da tako govori sotona bogu
dopusti da ih iskusham pa cesh viditi
tko ce da te moli i tko ce rechi da boga ima
Citat
+1 #3 Guest 2017-01-22 14:47
dolazi vam antikrst
jeppppppppppppsad kad zapocimlje metez i haos u svijetu
eto ga sad ce brzo
ponuditi ce sve sto svi djavli nuditi mogu
eh kakvo ce to miracle biti
svi ce govoriti
e pa nemoze nego tako
e ovakop cemo mi
nema boljeg boga nego tako
za koliko dugo
ne zadugo ne
sve je bog odredio sotoni se zuri
nema vrimena
neeeeeeeeeee
Citat
+1 #4 Guest 2017-01-22 16:14
nemojte da vas dijele
i djeca komunista su bila krscena
vami triba bog
da znate tko su vashe gulikoze i profiteri
i zashto ti profiteri i gulikoze nisu ulozili
da imate posla sami se sjetite
zato molite boga
da vam dade dar da morete prepoznati

znade se ko prvi dolazi
krist dolazi poslije trabulacije
Citat
-1 #5 Guest 2017-01-23 17:34
Aj se idi liči.
točno se vidi kako je u Međugorju pauza, šta više komentiraš
Citat
0 #6 Guest 2017-01-24 08:03
crvene lakirane cipele tetke slavke i mirka partisana
zasto bi ti bila moja gospa
sotona dolazi kao prince mira
ja u tu bibliju nevjerujem
doche u moje ime
nisam to ja odgovara isus krist
u takovu bibliju ja vjerujem
sta ima veze sto se nama treba lijeciti
mi hrvati za 1000 godina smo razapeti i progonjeni skupa sa isusom kristom

u medjugorje dolaze turisti
a hrvati se sele
nemaju kruha ni posla
turizam muma podzemlje
ja nevjerujem u podzemnog boga
nevjerujem u boga od svih idola i ideologije
meni kao vjerniku i li vjernici
se gadi
kad izustish ime bozije uzalud to se zove bleshemy
neka nashe gospe
more biti da ce se ukazati sirotinji i bolesnima
more biti da je potrebno da ti bolesni odzrave
Citat
0 #7 Guest 2017-01-24 08:08
zamisli takovu misu
da se rastave ili da jedno od njih umre
zamisli te majsonske sotoniste koji ti svaki dan i noc opsjedaju obitelj samo da ih unishte
o yes i to u zivotinju da vas pretvore pa da se kaze to cini muz zeni a zena muzu to im cine djeca tako i tako
trebali vam ludih tableta koje nelijece nikog vishe mozda ludih setiranih documenta kako je 8 milliona ludih hrvata samo mali procentich pametnih sotonski majsona vjestaca i vjestica ovih ili onih

napadaju li tvoju obitelj i djecu sto nevjerujesh u sotonu i sotonske ministre
Citat
0 #8 Guest 2017-01-24 08:27
duguljasto svijetlo
ukazalo se na prozuru
cujem glas svega sam ga posesila
ili ce sebi uciniti neshto ili ce ubiti nekog drugog,oko vrata bile su te nochi ocenashi sa likom svetice koja drzi kriz isusa krista
odigoshe se moje prstii progovori neshto iz mene bog te smeja bog te smeja u ime kriza isusa krista ..u tom se razotkri njeno lice i lijepo smo je vidjeli nije to nasha gospa
i nestade
to je ta uzezi i utrni

moli isusa krista
pisano je
uzdignuti cu te tamo gdje sam ja
pa ako dade kriz i da budesh razapet ili razapeta sa njime
neboj se
naplakatat cesh se mnogo puta
ali trpnja je bog odabrao protiv sotonskih sila
Citat
0 #9 Guest 2017-01-24 12:15
pisano je svi sa sotonom odoshe astray
hajdete za svojom bogotom sotonom i to u sjaju
da to je taj od svih prevara
i lupez od svega i gospodar od svih zakona
da taj ce vam dati
sotonskih i prokletih djavlijih dokumenata po kojima ce vas sve optuziti i osuditi
samo da budete u njegovu kraljestvu i robovi vashih dusha za sto ste mu se podali

tko moze izlijecite takove raskosne i sotonske dushe
nitkoooooooooooo
Citat

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

vtc nov 16 12 16

dos locos 2

ding inzenjering